Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk terapisinde ilk amaç, çocuğun problemine dair farkındalığının olup olmadığını belirlemek ve problemin olası kaynaklarını somutlaştırmaktır. Genellikle 4-10 yaş aralığındaki çocuklarla yapılan terapilerdir. Aslında o kadar geniş bir skala ki.. Her çocuğun bilişsel, duygusal ve psikolojik gelişimi farklı olmakla birlikte yaşına ve kendini ifade etme becerilerine dikkat etmek gerekir. Çocukların bunları göz önüne alarak değerlendirilmesi ve güvenli bir iletişim kurulması terapide oldukça önemlidir.

Ergenlik döneminde ise kimlik oluşurken yaşanan sorunlar, aile içi çatışmalar, akran ve karşı cinsle kurulan ilişkiler ele alınırken tüm bunların yanı sıra hedef belirlemede, meslek seçiminde de problemler kendini göstermektedir. Karşılaşılan zorlu sınavlar, artan rakip sayısı, bunlarla baş etme mekanizmalarında yoğun baskı ve stresten dolayı bozulmalar birçok psikolojik probleme neden olabilmektedir. Bu dinamik süreçte hem çocuğun kendisiyle, ailesiyle ya da akran grubu içerinde terapiler uygulanmaktadır.