Evlilik ve Çift Terapisi

Çiftlerin yaşadıkları problem ele alınarak çözüme ulaşmasını hedefleyen bir terapi yöntemidir. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan hedefler çerçevesinde çiftin birlikte katılacağı seanslar düzenlenir.  Evli olan veya olmayan çiftlerin hayat görüşleri, karakterleri, dünyayı algılama biçimleri farklılık gösterebilir ve bu farklılıklara verilen tepkiler terapide önemli bir unsurdur. Terapide birliktelik, ilişkiyle ile ilgili birçok kaygı ve hayal kırıklığı da işlenir.

Evliliğin çözeceğine inanılan sorunlar daha çok büyümüştür ve çiftler arası varoluşu sağlayan en önemli faktörü iletişimi zayıflatmıştır. Tüm bunlar eşler arasında birbirine yansıtıldığından problem beraber ele alınmalıdır.