Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi, çocukların psikolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir süreçtir. Eğitime başlama yaşı ve alışkanlığı kazanmak için yeterli düzeyde fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlamış olması gerekmektedir. Tuvalet eğitiminin kazandırılmasında etkili olan birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları; annenin eğitim düzeyi, ailenin sosyokültürel yapısı, ekonomik düzeyi, eğitime başlama yaşı, eğitim içinde...

Çocuklarla Neden Cinsellik Konuşmalıyız?

Cinsellik, sadece yetişkinlere özgü değildir.Cinsel eğitim ile birlikte bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu yönde kişilik geliştirmesi, tüm insanların cinselliğine ve haklarına saygı çerçevesinde bir bakış açısı edinmesi hedeflenir.Cinsel eğitim beşikten mezara, yaşam boyu devam eder. Bu eğitimleri veren öğretmen ve öğreticiler okullarda ya da herhangi bir...

Sınava Girecek Öğrencilere Tavsiyeler

Dünya zor bir süreçten geçiyor. Korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alarak kaygı seviyemizi arttırırken bunun yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilerin var olan kaygı seviyeleri üzerinde de büyük etki yarattı. Yasaklarla beraber eğitimine evde devam etmeye çalışan öğrenciler okulların online eğitimlerinden ve eğitim merkezlerinin yine uzaktan takip ettiği kamp...

Pandemi Çocukları Nasıl Etkiledi?

Çocukluk dönemlerine göre pandemi sürecinin etkileri farklılaşıyorPandemi döneminde ebeveynlerin psikososyal ve ekonomik kaygılarının yanı sıra çocuklarının psikolojileri hakkında kaygıları da oldukça belirginleşti. Ebeveynler çocukları için bu dönemi daha sağlıklı geçirmeleri konusunda ne yapmaları gerektiğini oldukça merak ediyor. Burada öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta her çocuğun farklı olduğudur. Çocuklarda psikolojik...

Doğum Sırası Çocukların Kişiliğini Etkiliyor

Doğum sırası kişilik özellikleri, düşünce biçimleri, hedefler, davranışlar üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Doğum itibari ile bireyler ilk olarak ailesiyle karşılaşmaktadır. Bu nedenle ailenin her bir üyesiyle olan etkileşim üstünlük ve güç arzusu açısında oldukça önemlidir. Anne ve babayla olduğu kadar kardeşler arası etkileşimin de kişilik ve özel yaşam tarzları...

Stresle Baş Edemiyorum!

Çocuk ve ergenler sürekli değişen koşullara ve çevreye uyum sağlayarak gelişimlerini sürdürürler. Onlar gelişirken ruhsal sorunlar da beraberinde gelişmektedir. Ruhsal sorunlar üzerinde doğal etkenler ve insan kaynaklı etkenler oldukça etkilidir. Gelişimsel gerilik, fiziksel sorunlar, doğumda yaşanan komplikasyonlar, karmaşık aile yapısı, erken anne baba kaybı, anne babanın ruhsal hastalıkları ve...

Sevmek, içini açmaktır…

İletişim kurmak (-ebilmek) sosyal hayatımızı devam ettirmede olduğu kadar romantik ilişkilerimizde de oldukça önemlidir. Neredeyse hepimiz daha iyi ve sağlıklı ilişkiler yaşamak için doğru iletişim kurmak istemekte fakat bunu nasıl yapacağımızı bilmemekteyiz. Bazen bulduğumuz çözümlerden tatmin olmadığımız zamanlar da oluyor tabii. Tüm bunlardan rahatsız olunsa bile sorunu aşmak için...

Yeni Yıl, Yeni Kararlar, Yeni Umutlar…

Her yeni yıla girmeden önce milyonlarca insan yeni kararlar alır ve yeni dileklerde bulunur. Kimi zaman bunları gerçekleştirmek için eylem planları hazırlanır kimi zaman sadece listede kalır. Amerika’da yapılan bir araştırmada katılımcıların %90’ı yeni kararlar aldığını bildirmiş fakat çok az bir kısmı uygulamaya geçebildiğini söylemiştir. Tabii yeni yıl gelmeden...

Dijital Oyun Bağımlılığı

Oyun, çocuklar için eğlenceli olmasının yanı sıra birçok ihtiyacını da karşılaşmaktadır. Oyun çocukların iç dünyalarını dışa vurmasına, sosyal olarak rolleri deneyimlemesine ve doğal bir güdü olan saldırganlığı dışa vurmasına olanak sağlamaktadır. Oynadığımız oyunlar zaman içerisinde kültürden kültüre değişim göstermiştir ve sokakta oynanan geleneksel oyunlar şehirleşmenin ve oyun alanlarının yetersizliğiyle...

Deprem ve Çocuklar

Deprem gibi doğal afetler, insanlarda 'tehlike' sinyalleri oluşturarak birçok farklı duygusal ve davranışsal belirtiyi tetikleyebilir. Bununla birlikte yaşanılan travmanın boyutunu etkileyen de birçok faktör vardır. Bunların en önemlileri arasında kültür, ailenin tutumu, kayıplar, yaş, cinsiyet ve geçmiş yaşam deneyimlerini sayabiliriz.Ailenin olaya karşı gösterdiği tepkiyi, duyguyu gözlemleyen çocuk, bunu model...