Uygulanan Testler

Standardize Mini Mental Test

Zihinsel becerilerin değerlendirildiği oldukça kısa bir nöropsikiyatrik bir testtir. Yetişkin bireylerde demansiyel ve kognitif-organik patolojileri saptamak için uygulanır. Önemli olan bireyin işitme rahatsızlığı yaşamıyor olmasıdır. Doğru sonuç alabilmek için bireyin yönergeleri doğru anlayıp cevaplaması oldukça önemlidir. Bu testte 5 ana başlık değerlendirilir;

 • Kayıt hafızası
 • Oryantasyon
 • Dikkat ve matematik becerisi
 • Hatırlama
 • Dil

Luisa Düss Öykü Testi

Çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Kullanılan öyküler onların anlayabileceği ve ilgilerini çekebilecek öykülerdir. Her öykü veya öyküdeki kahramanlar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir. 10 tane tamamlanmamış öykülerden oluşan bu test 4- 12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. İç dünyalarını ve çatışmalarını ortaya koyan projektif bir testtir.

Burdon Dikkat Testi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa ya da dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencinin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. Burdon Dikkat Testi, 10 ile 20 yaş arasında ki kişilere uygulanır. Bireyin dikkat güçleri ölçüldüğünde dikkat toplamada güçlük çeken çocuklar için dikkat toplama çalışmaları yapılarak öğrenmenin verimini arttırmak amaçlar.

Çocuklar için Depresyon Testi

Depresyonun şiddetini belirleyen iyi bir ölçme aracı olarak kullanılmaktadır.  Kendini değerlendirme ölçeğidir; çocuklara okunarak veya çocuğun kendisi okuyarak doldurulur. Uygulaması yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir.  9-13 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. Her set çocukluk depresyonunun belirtilerine ilişkin ifadeler içermektedir. Depresyon çocuk ya da ergenin hayatını, duygu durumdan tavır ve davranışlara, düşünce tarzından bedensel işlevselliğe pek çok açıdan etkileyen bir bozukluktur. Tüm olgularda ortaya çıkan belirtiler (büyüme dönemi göz önüne alınarak; uyku ihtiyacı, kilo değişiklikleri vs.), her bir olgu için kendi gelişimsel dönemi içinde değerlendirilmelidir.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlar tespit edilmektedir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır. Testin A ve B formu vardır ;

 • A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır, 56 tane eksik cümle vardır.
 • B formu ise, genelde 16 yaşından büyük bireylere uygulanır, 67 tane eksik cümle vardır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Zihinsel sağlık bozukluklarının teşhisine yardımcı olmak için klinik amaçlı olarak geliştirilen ve halen en yaygın şekilde kullanılan kişilik testidir. Çok Yönlü Kişilik Envanteri – MMPI testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Değerler ve davranışların yanında psikopatolojik belirtiler hakkında da doğru ve farklı bilgiler sağlar. Bununla birlikte; kişinin normal kişilik özelliklerini tespit etmesi açısından, evlenmeyi düşünen çiftlerin kişilik olarak birbirlerine uyup uymadıklarını analiz etmede, kişilik tipleri ve kişilik bozukluklarını tespit etmekte, özellikle risk faktörü yüksek olan işlerde işe alınacak kişilerin işe uygunluğunu analiz etmekte, ceza ve velayet ihtilaflarını çözmek için yargılamalarda etkin bir tarama aracı olarak kullanılabilmektedir.

MOXO Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir. Testin çocuk ve yetişkin olmak üzere 2 formu vardır: çocuklarda 6- 12 yaş aralığına uygulanıyorken yetişkinlerde 13- 65 yaş aralığına uygulanmaktadır. Yaş ile uyumlu uyaranlar içeren, bireyin performansının farklı çevresel koşullardaki seyrinin test edilmesine olanak sağlayan, bireyin performansının zaman içindeki değişimini (test süresi boyunca) ölçme olanağı sağlayan performans grafiği veren oldukça güvenilir bir testtir.

MOXO Dikkat Testi Kimlere uygulanır?

Çocuklarda;

 • İstemesine ve çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan
 • Küçüklükten beri hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya maruz kalan
 • Sınavlarda ve dünlük hayatta zamanlama problemi yaşayan (evden hep en geç çıkan, sınavlarda soruları tamamlamayı yetiştiremeyen…)
 • Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan
 • Olaylara ve kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren
 • Öğretmen veya anne/baba tarafından sakin –hipoaktif- olmasına rağmen dikkatini toplayamayan veya devam ettiremeyen

Yetişkinlerde;

 • Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştiren kişiler
 • Çabuk unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan
 • Sık trafik kazası yapan
 • İş hayatında zekasından beklenen performansı gösteremeyen
 • Yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışanlar; pilot, iş makinesi operatörü, borsa ve banka çalışanı

 

Çocuk Gelişim Testleri

Porteus Labirentler Testi

Zeka- performans testidir. 5,5- 15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Bunun haricinde ilkokul mezunu ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler için de uygundur. Bireysel zeka testi olmasının yanı sıra genel yeteneği belirlemek amacıyla da kullanılır.

Goodenough-Harris İnsan Resim Çizme Testi

Zeka- performans testidir. 4- 12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Özdeşim, benlik algısı, beden algısı, zihinsel potansiyeli gibi birçok bilgi elde edilmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Anaokulundan ilkokula geçişlerde veya erken kayıt dönemlerinde uygulanmaktadır. Çocukların okulai okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

Peabody Resim Kelime Testi

Çocuklarda alıcı dil gelişimini ölçmektedir. 3- 17 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Yaygın gelişimsel bozukluk, mental reterdasyon, işitme problemi, birden fazla dile maruz kalan çocuklar görülmektedir.

Cattel 2-A/ 3-A Zeka Testi

Zeka- performans testidir. 2-A formu 7,5- 14 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. 3-A formu üniversite öğrencilerine ve mezunlarına uygulanmaktadır. Objektif olarak IQ ölçülmektedir.

Ankara Gelişim Envanteri

Bebek ve çocukların gelişimini derinlemesine ve sistemli olarak değerlendirmektedir. 0- 6 yaş arası çocuk sahibi olan ebeveynlere uygulanmaktadır. Dil, bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri, öz bakım alanları incelenmektedir.

Benton Görsel Bellek Testi

Görsel- mekânsal belleği ölçen dikkat testidir. Demans, kısa süreli bellek, dikkat, algılama ve tespit etme düzeyine bakılmaktadır. 8 yaş ve üzeri görme engeli olmayan herkese uygulanmaktadır.

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Görsel algı gelişimini ölçmektedir. 1- 7 yaş arasındaki çocuklar için uygundur. Çocuklarda ortalama zeka bölümü hesaplanmaktadır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Görsel algıyı ölçmek amacıyla uygulanmaktadır. 4- 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklar içindir. Görsel hareket koordinasyonu, şekil- zemin ilişkisi, şekil değişmezliği, mekandaki pozisyon ve mekan ilişkileri değerlendirilmektedir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Görsel motor işlevini ölçen dikkat ve algı testidir. 5 yaş 6 ay ve 10 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Hem yetişkin hem de çocuklardaki geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarını saptamaya yardımcı olmaktadır.